Friday, August 3, 2007

Pietarin klubeilla slämmätään

Länsimaisilla kirjaimilla netistä löytyy heikohkosti tietoa kyrillisen maan slameista. Pietarilaisen runoilijan Dmitri Golynko-Volfsonin mukaan slam-tyyppisiä tapahtumia kuitenkin löytyy Venäjän puolesta:

"2000-luvun alussa oli selvä tarve profanoida ja yksinkertaistaa yleviä ja elitistisiä runouden merkkijärjestelmiä. Tämä prosessi, joka tähtäsi runouden asiantuntijoiden elitististen makumieltymysten ja massojen mielenkiinnon välisen rajan häivyttämiseen, on ollut paljon käytössä kirjallisilla klubeilla. Esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi poetry slam -tyyppiset tapahtumat, joissa kuulijat eivät ole runouden asiantuntijoita, mutta arvostelevat korkeakirjallista runoutta. Myös internet-runous antaa mahdollisuuden julkaista tekstejä verkossa niiden esteettisestä laadusta riippumatta."

(Idäntutkimus 2/2007 s. 77-78. Venäjästä suom. Hanna Ruutu.)

No comments: